Tuesday, December 2, 2014

Jag är krönikör för Bulletin och driver opinion i liberal riktning, för ett samhälle där människor bestämmer mer över sina egna liv och resurser.

 Debatten drivs på Facebook Carolin Hanna Dahlman och Twitter carolindahlman.

 

Om du vill nå mig, välkommen att testa 0765456160 eller hanna@carolindahlman.com 

Min Youtubekanal är https://www.youtube.com/carolinhannadahlman